Säkerhetsprövningsintervjuer och bakgrundskontroller

Säkerhetsprövningsintervjun är en den delen av säkerhetsprövningen som är en intervju. Den skall genomföras på personer som ska delta i verksamheter som har betydelse för rikets säkerhet.
I intervjun ska man klargöra om personen är lämplig, lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Den består av olika frågeområden som visar om individen är trovärdig och utan sårbarheter som kan leda till att de och bolaget utsätts för påtryckningar.

Säkerhetsprövningsintervjun kan vi tillämpa i vår rekryteringsprocess om ni önskar eller som en enskild del som ni väljer att lägga till i slutskedet av er egen rekrytering.

Kontakta oss för att få mer om våra tjänster och om säkerhetsprövningsintervjuer och bakgrundskontroller

Kontakt

Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51  STOCKHOLM
info@safetypeople.se

Kontaktperson

Sofia Greijer, VD
070-622 64 53
08-409 144 45

Kontakt